Home / Så här fungerar

Så här fungerar

Människokroppen består av ca 70% vatten/vätska. Infraröd värme (FAR) tränger djupt in i kroppen och aktiviterar på så sätt vattenmolekylerna i kroppen. Dessa aktiva vattenmolekyler förbättrar blodcirkulationen och metabolismen, vilket resulterar i att snabbt och effektivt transportera bort slaggprodukter. Kroppens PH-värde minskar, vilket leder till en ökning av syreupptagningen.

Kroppen kan inte absorbera normala, osynliga infraröda strålar. Infraröd djupgående värme (FAR) kan dock träna in djupt och ge värme. Detta vidgar kapillärerna, vilket ytterligare förbättrar blodcirkulationen. Den aktiverar också metabolismen i vävnaderna och i cellerna. Detta stimulerar bortforslingen av slaggprodukter och metaller från kroppen.

Vanliga infraröda strålar ger en varm känsla på huden. De tränger dock inte in i huden. Infraröd djupgående värme (FAR) är en starkare form av ofarlig strålning och återfinns högre upp på det infraröda spektrat (se ovan bild). Infraröd djupgående värme (FAR) tränger 40-50 gånger djupare in i huden än vanlig infraröd värme, vilket är orsaken till den ökade effekten.

Om du tränar under dessa förhållande (med ökad blodcirkulation och metabolism) med en puls på max 75% av max) kommer effekterna av dina träning att öka med 100%. Detta innebär att du får en fördubblad effekt av din träning, med hjälp av denna fantastiska teknologi.

Du kan använda BellyAttack® i kombination med bla:

Cirkelträning
Gruppträning
Konditionsträning
Individuell styrketräning
Racketsporter

BellyAttack® finns inte att köpa i detaljhandeln, utan kan endast användas på officiella

BellyAttack®Centers. Se en lista här var du kan finna BellyAttack®

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing